FÖRELÄSNINGAR OCH EVENT

Vi erbjuder olika typer av event och föreläsningar.

  1. Föreläsning med eller utan mat 
  2. After work. Med mat, yoga eller bara föreläsning
  3. Killinggos för barnfamiljer vid olika tidpunkter under sommaren